Här fanns tidigare Cosmopox. De finns nu på http://cosmopix.se/

Astronomi

Astronomi, från grekiskans αστρονομία är vetenskapen om himlakropparna och universum. Den innefattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum, och dess uppkomst, utveckling och storskaliga struktur. Vidare är astronomin ett av de absolut äldsta vetenskapsfälten och kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ålder utvecklas astronomin idag snabbt och ny kunskap kommer fram i snabb takt. - Wikipedia

Sedan 1900-talet har astronomin i praktiken delats upp i två huvudsakliga fält, observationell astronomi och teoretisk astronomi. Observationell astronomi fokuserar på att hämta och analysera data medan teoretisk astronomi försöker förklara företeelser och göra förutsägelser om olika fenomen i universum.

Vad gör en astronom?

Astronomi skall inte blandas ihop med astrologi. Dock var det så förr att de som tidigt var astronomer ofta även var vad vi idag skulle kalla astrologer. Idag är dock dessa båda ämnen strikt skilda från varandra. 

Jobbar man som astronom så innebär det bland annat att göra observationer av universum med hjälp av avancerade teleskop och instrument, både på marken och ute i rymden. Det går att utbilda sig till astronom, men det är ingen skyddad titel, utan vem som helst kan kalla sig det. Det finns 3-åriga Kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi i bland annat Uppsala, Stockholm och Lund.

Exempel på vad en astronom kan arbeta med:

 • Datorsimuleringar
 • Analyser och beräkningar
 • Formulera modeller
 • System och programutveckling
 • Mätningar
 • Utbildning

Exempel på vad en astronom kan anställas som:

 • Forskare
 • Analytiker
 • Astronom
 • Astrofysiker
 • Mätingenjör
 • Arbetsplatser

Exempel på var en astronom kan arbeta:

 • Universitet och högskolor
 • Forskningsanläggningar
 • Företag inom elektronik, IT- och telekom samt finans- och försäkring

Kända astronomer

Det finns många kända astronomer genom tiderna. Dessa är några av dem:

 • Nicolaus Copernicus
 • Tycho Brahe
 • Galileo Galilei
 • Johannes Kepler
 • Sir Isaac Newton
 • Christian Huygens
 • Giovanni Domenico Cassini
 • Edmond Halley
 • William Herschel
 • Henrietta Swan Leavitt
 • Edwin Hubble
 • Carl Sagan
 • Jayant Narlikar
 • Stephen Hawking